Logo Boom en Groenverzorging Boom en Groenverzorging
 
 
 

Diensten
Ons dienstenpakket bestaat o.a uit:
 • Snoeien van bomen
 • Rooien van bomen
 • Verplanten van bomen
 • Leveren en planten van bomen
 • Boomtechnisch onderzoek
 • Groeiplaats verbetering bij bomen
 • Snoeien van hagen en struiken
 • Frezen van stobbe’s
 • Versnipperen takhout
 • Aanleg en onderhoud
 • Afrasteringen / Erfafscheidingen